Nowy York

Miasto, które nigdy nie śpi

Miasto, które nigdy nie śpi

Miasto, które nigdy nie śpi

Miasto, które nigdy nie śpi

Miasto, które nigdy nie śpi

PRZESTRZEŃ

KULTURA

STUDIUM PRZYPADKU

Promocja polskiej kinematografii w ramach Greenpoint Film Festiwal

Greenpoint Film Festival to wydarzenie cykliczne, które odbywa się raz w roku (od 2001) w północnym Brooklynie, w dzielnicy Greenpoint. Celem festiwalu jest stworzenie przestrzeni dla kreatywnej współpracy twórców filmowych i artystów, komunikowanie nowych trendów, inspirowanie lokalnej społeczności i wspieranie rozwoju dzielnicy1. Ideą festiwalu jest wspieranie kina niezależnego, niszowego, które nie zawsze wpisuje się w główny nurt światowej kinematografii, a co za tym idzie – ma niewielkie szanse na szeroką międzynarodową dystrybucję.

Pokaż studium

STUDIUM PRZYPADKU

Promocja literatury w ramach cyklu „Encounters with Polish Literature”

Interesujący przykład promowania polskiej kultury w Stanach Zjednoczonych stanowi cykl umieszczanych na platformie Youtube filmów w języku angielskim poświęconych polskiej literaturze i czytelnictwu pt. „Encounters with Polish Literature” (pol. Spotkania z polską literaturą). Jest to zainicjowana w lutym 2021 r. inicjatywa Polskiego Instytutu Kultury w Nowym Jorku.

Pokaż studium