Przeczytaj

PUBLIKACJE PROJEKTOWE

pub1
Andrzej Dąbrowski
Grzegorz Dutka
Mariusz Dzięglewski
Marcin Gońda
Aldona Guzik
Radosław Marzęcki
Paulina Rojek-Adamek
Dąbrowski A., Dutka G., Dzięglewski M., Gońda M., Guzik A., Marzęcki R, Rojek-Adamek P. (2024a) Praktyki podmiotów działających w kraju na rzecz promocji kultury polskiej za granicą. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej 

Pobierz

Andrzej Dąbrowski
Grzegorz Dutka
Mariusz Dzięglewski
Marcin Gońda
Aldona Guzik
Radosław Marzęcki
Paulina Rojek-Adamek
Dąbrowski A., Dutka G., Dzięglewski M., Gońda M., Guzik A., Marzęcki R, Rojek-Adamek P. (2024b) Promocja kultury polskiej w Berlinie, Londynie i Nowym Jorku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej 

Pobierz

Andrzej Dąbrowski
Mariusz Dzięglewski
Marcin Gońda
Aldona Guzik
Radosław Marzęcki
Paulina Rojek-Adamek
Dąbrowski A., Dzięglewski M., Gońda M., Guzik A., Marzęcki R, Rojek-Adamek P. (2024c) Promocja polskiego filmu, teatru, literatury i sztuk wizualnych za granicą. Studia przypadków, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej 
Grzegorz Dutka
Mariusz Dzięglewski
Dutka G., Dzięglewski M. (2024a) Wskaźniki w procesie programowania i ewaluacji działań z zakresu promocji polskiej kultury za granicą. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej 
Grzegorz Dutka
Mariusz Dzięglewski
Dutka G., Dzięglewski M. (2024b) Narzędzia w procesie programowania i ewaluacji działań z zakresu promocji polskiej kultury za, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej 

Pobierz

ARTYKUŁY NAUKOWE

GALERIA