Albin, K. 2000. Reklama. Przekaz, odbiór, interpretacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Albin, K. 2000. Reklama. Przekaz, odbiór, interpretacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.