Barthes, Roland. 2005. System Mody. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Barthes, Roland. 2005. System Mody. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.