Benedict, Ruth. 2007. „Różnorodność kultur” w: E. Nowicka. Świat człowieka-świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN: 357-371

Benedict, Ruth. 2007. „Różnorodność kultur” w: E. Nowicka. Świat człowieka-świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN: 357-371