Białecki, K. 2006. Instrumenty marketingu. Bydgoszcz-Warszawa-Lublin: Oficyna Wydawnicza Branta.

Białecki, K. 2006. Instrumenty marketingu. Bydgoszcz-Warszawa-Lublin: Oficyna Wydawnicza Branta.