Budzyński, W. 2001. Reklama. Techniki skutecznej perswazji. Warszawa: Poltext.

Budzyński, W. 2001. Reklama. Techniki skutecznej perswazji. Warszawa: Poltext.