Clifford, J. 2000. Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka. tłum. E. Dżurak. Warszawa: Wydawnictwo KR

Clifford, J. 2000. Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka. tłum. E. Dżurak. Warszawa: Wydawnictwo KR