Dąbrowski A., Dutka G., Dzięglewski M., Gońda M., Guzik A., Marzęcki R, Rojek-Adamek P. (2024a) Praktyki podmiotów działających w kraju na rzecz promocji kultury polskiej za granicą. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej 

Dąbrowski A., Dutka G., Dzięglewski M., Gońda M., Guzik A., Marzęcki R, Rojek-Adamek P. (2024a) Praktyki podmiotów działających w kraju na rzecz promocji kultury polskiej za granicą. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej