Dąbrowski A., Dzięglewski M., Gońda M., Guzik A., Marzęcki R, Rojek-Adamek P. (2024c) Promocja polskiego filmu, teatru, literatury i sztuk wizualnych za granicą. Studia przypadków, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej 

Dąbrowski A., Dzięglewski M., Gońda M., Guzik A., Marzęcki R, Rojek-Adamek P. (2024c) Promocja polskiego filmu, teatru, literatury i sztuk wizualnych za granicą. Studia przypadków, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej