Dutka G., Dzięglewski M. (2024a) Wskaźniki w procesie programowania i ewaluacji działań z zakresu promocji polskiej kultury za granicą. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej 

Dutka G., Dzięglewski M. (2024a) Wskaźniki w procesie programowania i ewaluacji działań z zakresu promocji polskiej kultury za granicą. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej