Dutka G., Dzięglewski M. (2024b) Narzędzia w procesie programowania i ewaluacji działań z zakresu promocji polskiej kultury za, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej 

Dutka G., Dzięglewski M. (2024b) Narzędzia w procesie programowania i ewaluacji działań z zakresu promocji polskiej kultury za, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej