Dyczewski, L. 1995. Kultura polska w procesie przemian. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Dyczewski, L. 1995. Kultura polska w procesie przemian. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.