Dzięglewski Mariusz, Fiń Anna, Guzik Aldona. 2017. Przemiany praktyk i strategii udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej w latach 2004–2014, Kraków: Wydawnictwo Małopolskiego Instytutu Kultury. www.badania-w-kulturze.mik.krakow.pl/files/RaportKo%C5%84cowy.pdf (dostęp 7.02.2023)

Dzięglewski Mariusz, Fiń Anna, Guzik Aldona. 2017. Przemiany praktyk i strategii udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej w latach 2004–2014, Kraków: Wydawnictwo Małopolskiego Instytutu Kultury. www.badania-w-kulturze.mik.krakow.pl/files/RaportKo%C5%84cowy.pdf (dostęp 7.02.2023)