Eco, U. 1972. Pejzaż semiotyczny. Warszawa: PIW.

Eco, U. 1972. Pejzaż semiotyczny. Warszawa: PIW.