Fleischer M., 2003. Corporate identity i public relations, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Fleischer M., 2003. Corporate identity i public relations, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej