Geremek B., Zakrzewski A., 1999. List Intencyjny Ministrów Kultury i Sztuki oraz Spraw Zagranicznych w sprawie współdziałania na rzecz skoordynowanej promocji kultury polskiej. MSZ i MKiS. Warszawa, 6 października.

Geremek B., Zakrzewski A., 1999. List Intencyjny Ministrów Kultury i Sztuki oraz Spraw Zagranicznych w sprawie współdziałania na rzecz skoordynowanej promocji kultury polskiej. MSZ i MKiS. Warszawa, 6 października.