Hobsbawm, E. , Ranger, T. (red.) 2008. Tradycja wynaleziona. tłum. M. Godyń, F. Godyń. Kraków: Wydawnictwo KR.

Hobsbawm, E. , Ranger, T. (red.) 2008. Tradycja wynaleziona. tłum. M. Godyń, F. Godyń. Kraków: Wydawnictwo KR.