IAM. 2018. Raport z badań ilościowych dotyczących wizerunku Polski i Polskiej kultury za granicą, Warszawa.

IAM. 2018. Raport z badań ilościowych dotyczących wizerunku Polski i Polskiej kultury za granicą, Warszawa.