Jasiecki, K. 2004 Postrzeganie polskiej marki w krajach Unii Europejskiej. Warszawa: PARP.

Jasiecki, K. 2004 Postrzeganie polskiej marki w krajach Unii Europejskiej. Warszawa: PARP.