Karwat M., 2018. O upolitycznieniu twórczości i dzieł twórczych. Modelowa analiza mechanizmu, „Studia Politologiczne”, vol. 50, s.15-41.

Karwat M., 2018. O upolitycznieniu twórczości i dzieł twórczych. Modelowa analiza mechanizmu, „Studia Politologiczne”, vol. 50, s.15-41.