Kłoskowska, A. 1996. Kultura narodowa u korzeni. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kłoskowska, A. 1996. Kultura narodowa u korzeni. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.