Krajewski, M. 2014. „Uczestnictwo w kulturze” w: Drozdowski, R., Fatyga B., Filiciak M., Krajewski M., Szlendak T., Praktyki kulturalne Polaków. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Krajewski, M. 2014. „Uczestnictwo w kulturze” w: Drozdowski, R., Fatyga B., Filiciak M., Krajewski M., Szlendak T., Praktyki kulturalne Polaków. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.