Kurczewska J. 2000, Kanon kultury narodowej, w: Kurczewska J., red., Kultura narodowa i polityka, Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 25-63.

Kurczewska J. 2000, Kanon kultury narodowej, w: Kurczewska J., red., Kultura narodowa i polityka, Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 25-63.