Kwaśniewski, A. 1997, Prezydencka Karta Kultury Polskiej, Notatki Płockie (42) 1-170; Kierunki polityki kulturalnej rządu.

Kwaśniewski, A. 1997, Prezydencka Karta Kultury Polskiej, Notatki Płockie (42) 1-170; Kierunki polityki kulturalnej rządu.