Laboratorium Badań Społecznych. 2013. Raport z badania pn. „Określenie wizerunku, który Polska powinna promować za granicą”. Warszawa.

Laboratorium Badań Społecznych. 2013. Raport z badania pn. „Określenie wizerunku, który Polska powinna promować za granicą”. Warszawa.