Langowska, J. 2018. „Dyplomacja kulturalna czy kulturowa – definiowanie kultury i jej roli na arenie międzynarodowej z perspektywy nauk humanistycznych”. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Humanistyczne 21 (2): 37–60.

Langowska, J. 2018. „Dyplomacja kulturalna czy kulturowa – definiowanie kultury i jej roli na arenie międzynarodowej z perspektywy nauk humanistycznych”. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Humanistyczne 21 (2): 37–60.