Lusińska, A., Kalinowska-Żeleźnik, A. 2017. „Promocja Polski i kultury polskiej za granicą w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. Media Biznes Kultura 1 (2): 77-91.

Lusińska, A., Kalinowska-Żeleźnik, A. 2017. „Promocja Polski i kultury polskiej za granicą w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. Media Biznes Kultura 1 (2): 77-91.