Mariusz Dzięglewski, Marcin Gońda, Specyfika instytucji i działań promujących polską kulturę w Nowym Jorku. Stan obecny i perspektywy

Mariusz Dzięglewski, Marcin Gońda, Specyfika instytucji i działań promujących polską kulturę w Nowym Jorku. Stan obecny i perspektywy