Mariusz Dzięglewski, Polityka kulturalna i system promocji kultury polskiej za granicą

Mariusz Dzięglewski, Polityka kulturalna i system promocji kultury polskiej za granicą