Ministerstwo Kultury (MK). 2005. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2020. Uzupełnienie

Ministerstwo Kultury (MK). 2005. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2020. Uzupełnienie