MKiS, 1993. Polityka Kulturalna Państwa – Założenia.

MKiS, 1993. Polityka Kulturalna Państwa – Założenia.