MSZ, 2009. Kierunki Promocji Polski do roku 2015. Załącznik do uchwały nr 16 Rady Promocji Polski z dnia 23 września 2009r dotyczącej dokumentu „Kierunki promocji Polski do roku 2015”.

MSZ, 2009. Kierunki Promocji Polski do roku 2015. Załącznik do uchwały nr 16 Rady Promocji Polski z dnia 23 września 2009r dotyczącej dokumentu „Kierunki promocji Polski do roku 2015”.