MSZ, 2012. Priorytety Polskiej Polityki Zagranicznej na lata 2012-2016. 

MSZ, 2012. Priorytety Polskiej Polityki Zagranicznej na lata 2012-2016.