MSZ, 2017b. Strategia Polskiej Polityki Zagranicznej na lata 2017-2021.

MSZ, 2017b. Strategia Polskiej Polityki Zagranicznej na lata 2017-2021.