Najwyższa Izba Kontroli (NIK). 2019. Promocja polskiej kultury za granicą. Informacja o wynikach kontroli. Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Kulturowego

Najwyższa Izba Kontroli (NIK). 2019. Promocja polskiej kultury za granicą. Informacja o wynikach kontroli. Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Kulturowego