Nowicka, E. 2006. Świat człowieka – świat kultury. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nowicka, E. 2006. Świat człowieka – świat kultury. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.