Ociepka B. (red.) 2005. Kształtowanie wizerunku, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ociepka B. (red.) 2005. Kształtowanie wizerunku, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.