Ossowski, Stanisław. 1966. „Socjologia sztuki. Przegląd zagadnień” w: Tenże. Dzieła.U podstaw estetyki. T.1. Warszawa: PWN: 363–392.

Ossowski, Stanisław. 1966. „Socjologia sztuki. Przegląd zagadnień” w: Tenże. Dzieła.U podstaw estetyki. T.1. Warszawa: PWN: 363–392.