Rada Ministrów, 2020. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) 2030, Załącznik nr 155 do Uchwały Rady Ministrów z dnia 27 października 2020.

Rada Ministrów, 2020. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) 2030, Załącznik nr 155 do Uchwały Rady Ministrów z dnia 27 października 2020.