Świętochowska A., 2016. Instrumentalna wartość kultury w polityce kulturalnej miast, „Studia z Polityki Publicznej” 3(3(11), s. 139-158.

Świętochowska A., 2016. Instrumentalna wartość kultury w polityce kulturalnej miast, „Studia z Polityki Publicznej” 3(3(11), s. 139-158.