Szondi G. 2008, Filary zarządzania reputacją. Dyplomacja publiczna w Europie Wschodniej z perspektywy public relations, [w:] Ociepka B., red., Dyplomacja publiczna, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Szondi G. 2008, Filary zarządzania reputacją. Dyplomacja publiczna w Europie Wschodniej z perspektywy public relations, [w:] Ociepka B., red., Dyplomacja publiczna, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.