Urszula Jarecka, Kulturowa odmienność versus uniwersalizm. Bariery popularyzacji kultury

Urszula Jarecka, Kulturowa odmienność versus uniwersalizm. Bariery popularyzacji kultury